+993(12)935365

Habarlaşmak üçin

Magtymguly şaýoly, 98/1

Aşgabat şäheri

Iş günleri: Duşenbe-Ýekşenbe

8:00 - 22:30

Parahat Restoran

Siziň durmuşyňyzdaky her bir möhüm sene – bu ýakynlaryňyz bilen bir saçagyň başynda ýygnanyp, datly tagamlardan lezzet alyp, wagtyňyzy ajaýyp geçirmäge sebäpdir.

Biz bilen habarlaşmak