+993(12)935365

Habarlaşmak üçin

Magtymguly şaýoly, 98/1

Aşgabat şäheri

Iş günleri: Duşenbe-Ýekşenbe

8:00 - 22:30

Parahat Restoran

“Parahatda” toý tutana rahat bar, bagt bar!

Nesýe däl-de nagt bar!

Sadakalar bolar kabul!

Biz siziň islegiňize kaýyl

Gapylarmyz mydam açyk,

Töre geçiň, töre geçiň!

“Parahatda” dynç alyň,

Iýip, doýup lezzet alyň!

Geleniňize sag boluň!

Biziň Hyzmatlarymyz

Dürli hilli bezegler

Edýän baýramyňyza görä, siz özüňize degişli bezegi saýlap bilersiňiz

Dürli Halklaryň Tagamlary

Öz milli tagamymyzdan başlap, beýleki milletleriň tagamyna çenli sargap bilersiňiz.

Gapy toýlary

Toý palatkalar, sowadyjy maşynlar, gap-gaçlar, gazan-ojaklar, gup, atgulak, ofisiantlar-gap yuwujylar. Şularyň ählisini biz bilen gurnaň.

Şeýlede bizde

Parahat Terassa

_________________ _________________ _________________ _________________

Parahat Kinoteatr

_________________ _________________ _________________ _________________

Parahat Pizza

_________________ _________________ _________________ _________________