Biziň Hyzmatlarymyz

Dürli hilli bezegler

Edýän baýramyňyza görä, siz özüňize degişli bezegi saýlap bilersiňiz

Dürli Halklaryň Tagamlary

Öz milli tagamymyzdan başlap, beýleki milletleriň tagamyna çenli sargap bilersiňiz.

Gapy toýlary

Toý palatkalar, sowadyjy maşynlar, gap-gaçlar, gazan-ojaklar, gup, atgulak, ofisiantlar-gap yuwujylar. Şularyň ählisini biz bilen gurnaň.

Şeýlede bizde

Parahat Terassa

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Parahat Kinoteatr

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Parahat Pizza

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.